4. Aké ďalšie problémy majú farmári?

Snímka: Reuters

Križovanie dotácií, teda keď dve firmy žiadajú finančnú injekciu na tú istú poľnohospodársku plochu, nie je jediný problém slovenských farmárov.

Malí či strední farmári sa sťažujú aj na rodinkárstvo v Pôdohospodárskej platobnej agentúre či korupčné praktiky v Slovenskom pozemkovom fonde, čím sa k lukratívnym pozemkom majú dostávať finančné skupiny či veľkí podnikatelia.

Sibyla z organizácie Zastavme korupciu vidí hlavný problém v tom, do akej miery sa v súvislosti s touto problematikou vyvodzuje zodpovednosť voči kontrolným orgánom a potom aj voči polícii a prokuratúre.

„Keď akýkoľvek malý či veľký farmár má podozrenie, že bol na svojich právach ukrátený, mal by mať pocit, že sa má na koho obrátiť a bude sa tým niekto zaoberať. To bol najväčší problém pri týchto škandáloch. Farmári na niečo poukázali, no nikto sa ich nezastal,“ podčiarkol.

Najčítanejšie témy