3. Zmenil sa systém žiadania o dotácie na poľnohospodárske plochy?

Najčítanejšie témy