5. Aké posledné prejavy nepriateľského správania voči cudzincom máme za sebou?

Najčítanejšie témy