1. Aké opatrenie má pomôcť?

Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská si od toho sľubovala účinnejšie vyšetrovanie trestnej činnosti s extrémizmom a rasizmom.

Novela bola súčasťou opatrení, v rámci ktorých Slovensko transponovalo viaceré právne záväzné akty Európskej únie do nášho právneho poriadku.

Exministerka sa odvolávala na podobné prípady, pri ktorých sa ohodnotili ako priestupky, prípadne nepreukázali páchateľov úmysel. Okrem toho, dovtedajšie tresty pre ňu nepredstavovali odstrašujúci účinok pre ďalšie konanie pre páchateľa.

Podľa novely ku klasifikácii rasovo motivovaného trestného činu už netreba iba skutočnú, ale aj domnelú príslušnosť poškodeného k niektorej rase či pôvodu.

Od minulého roka tiež trestné činy extrémizmu spadajú do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry.

Najčítanejšie témy