7. Čo si o tom myslí odborník?

Snímka: Reuters

Často sa slovenským verejnoprávnym médiám vytýka, že nie sú tak kvalitné ako ich česká odnož Sú vyššie koncesionárske poplatky cesta kvality?

Výška poplatkov v Česku nie je nijak závratná a patrí v Európe k tým nižším. Je nutné si tiež uvedomiť, že televízne poplatky sú desať rokov na rovnakej úrovni a vzhľadom na aktuálne politické prostredie nie je pravdepodobné, že by sa mali skoro zvyšovať. Rozdiel oproti Slovensku nie je tak veľký, aby mohol byť považovaný za hlavnú príčinu rozdielu v kvalite vysielania, tých príčin je viac.

V čom sú podľa vás najväčšie nedostatky verejnoprávnych médií?

Model tohto vysielania trpí hlavne nedostatočnou mierou politickej nezávislosti. Strany si uchovávajú vplyv na ich riadenie prostredníctvom systému menovania vysielacích rád, ktorý sa de facto odvíja od aktuálneho rozloženia síl v parlamente.

Nemyslíte si, že keď sú tieto médiá financované z rozpočtu, nevzbudzuje to u ľudí nedôveru, že má štát na ich chod väčší vplyv?

Táto obava je samozrejme na mieste, ak v krajine nie je dostatočne rozvinutá demokratická kultúra, ktorá by fungovala ako poistka proti potenciálnemu zneužívaniu tohto modelu zo strany vlády.

Aký je podľa vás najideálnejší model financovania verejnoprávnych médií?

Ideálny model neexistuje, pretože každý variant má svoje pre a proti. Každopádne je model financovania z diváckych poplatkov v Európe najrozšírenejší, čo naznačuje, že u neho tie klady výrazne prevyšujú. Okrem toho, tento model stál aj pri zrode samotného konceptu verejnoprávneho vysielania, teda zrode BBC.

Najčítanejšie témy