6. Aká je budúcnosť verejnoprávnych médií?

Snímka: Bigstock

EBU spustila minulý rok kampaň na zdôraznenie ich úlohy v spoločnosti. Keep Media Good, Udržme médiá dobré, je prvý projekt, pri ktorom sa európske organizácie spojili, aby zdôraznili úlohu verejnoprávnych médií v prostredí, v ktorom čelíme viacerým falošným správam, politickej nerovnováhe či vzostupu online streamovacích staníc.

„Je životne dôležité, aby si ľudia uvedomovali kritickú rolu verejnoprávnych médií v spoločnosti a každodennom živote,“ vysvetľuje na ich stránkach generálny riaditeľ EBU Noel Curran.

Tieto médiá sú najväčšími investormi v európskej audiovizuálnej produkcii, kultúre a žurnalistike. Sú tiež hlavným ukazovateľom slobody tlače.

Minuloročná správa o financovaní verejnoprávnych médií ukazuje, že ich príjmy sa každý rok zmenšujú. Viac ako tretina týchto médií prišla za štyri roky o viac ako 560 miliónov eur.

Majú verejnoprávne médiá stále udržať sa na trhu plnom súkromných vysielateľov? „Práve ich prebytok a prienik sociálnych médií do verejného priestoru je stále silnejší argument pre zachovanie a podpory týchto médií,“ vysvetľuje Jirák.

Najväčšie nedostatky však vidí v až archaickej organizačnej podobe a politickom či právnom zakotvení.

Najčítanejšie témy