5. Líši sa výška koncesionárskych poplatkov?

Snímka: Reuters

V niektorých si ich obyvatelia platia spolu s účtami za elektrinu.

Najviac ročne platia Švajčiari, viac ako 391 eur a Nóri, 318 eur a Nemci 210 eur.

Naopak najmenej Rumunsko, skoro 11 eur, Albánsko dokonca iba viac ako šesť eur.

U nás ročné poplatky vychádzajú nad 55 eur.

Existuje teda nejaký ideálny model financovania? Jirák si myslí, že nie, ale je podporovateľom vyberania koncesionárskych poplatkov.

Mali by sa podľa neho uložiť do fondov, z čoho by sa napríklad financoval archív a pomocou grantových stimulov sa poskytovali prostriedky na konkrétne úkony.

Ako dobrý príklad hodnotí škandinávske krajiny ako Dánsko a Fínsko.

Najčítanejšie témy