1. Čo vyštudoval?

Nie každý by si však pri jeho mene predstavil, že má za sebou štúdium Vysokej školy múzických umení. Pravdou však je, že Beblavý na nej získal titul z divadelnej réžie. Okrem tejto školy študoval aj ekonómiu, a v tomto smere pokračoval aj v Škótsku.

K jeho skorším pracovným skúsenostiam patrilo tlmočenie či žurnalistika, bol vedúcim projektov v neziskovej organizácii INEKO aj riaditeľom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny pracoval ako štátny tajomník, a to ako ten najmladší v jeho ére. Vyučoval aj na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zakladal Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde tiež viedol hodiny.

Čo sa týka mimoslovenských skúseností, bol konzultantom pre Svetovú banku, Organizáciu pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a pre Európsku komisiu, pri čom pomáhal buď inštitúciám alebo národným vládam.

Externe pôsobil ako senior výskumník v bruselskom Centre pre európske politické štúdie a v nemeckom Inštitúte pre výskum práce. Napísal tiež viaceré knihy.

Najčítanejšie témy