6. Ako je na tom hospodárenie RTVS?

Snímka: Reuters

Pre aktuálnejšie informácie sme kontaktovali aj hovorkyňu RTVS. Erika Rusnáková pre HN uviedla, že: „správa o hospodárení RTVS za uplynulý rok bude súčasťou Výročnej správy o činnosti RTVS za rok 2017, ktorú má RTVS predložiť Rade RTVS do konca apríla. Až po jej prerokovaní Radou ju môžeme zverejniť.“

Odkázala nás na register účtovných uzávierok, kde sú zverejnené zatiaľ neschválené finančné výkazy.

Najčítanejšie témy