5. A vedenie spravodajstva?

Snímka: RTVS

Okrem Rezníka sa na spoločné stanovisko podujal aj šéf spravodajstva Vahram Chuguryan, vedúca televíznej a rozhlasovej spravodajskej sekcie Hana Lyons a už spomenutá Maťašovská.

Uviedli, že časť redaktorov nechce akceptovať ochotu nového manažmentu vytvárať objektívne, vyvážené a nestranné spravodajstvo.

Siahli tiež po vyjadrení, že redaktori často fluktuujú a prejavy mladých redaktorov narážajú na nedostatky v práci a v ich jazykovom prejave. Poukazujú na to, že im chýbajú skúsenosti a nerozvinutý potenciál, ktorý si nemali ako zlepšiť pod vedením skúsenejších redaktorov.

„Radikálne mladé jadro spravodajstva namiesto toho, aby venovalo energiu sebavzdelávaniu sa rozhodlo stavať barikádu zvnútra, hľadať nepriateľa a kričať na ostatných – ,kto nejde s nami, ide proti nám!´," znie ich názor.

Vedenie tiež kritizuje, prečo sa títo nespokojenci neprejavili na porade spravodajstva, ale rozhodli sa pre cestu smerom k médiám a verejnosti, čo nepovažujú za konštruktívne.

Otázky sa podľa nich dajú riešiť iba na pôde RTVS.

Najčítanejšie témy