9. A čo v prípade úradu pre investície a informatizáciu?

Snímka: TASR/Michal Svítok

Richard Raši prichádza do úradu ako pomerne nový podpredseda strany. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so špecializáciou na chirurgiu.

Získal aj titul Master of Public Health na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, neskôr pracoval na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice Luisa Pasteura v Košiciach.

V nemocnici pôsobil aj ako námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť, absolvoval niekoľko odborných stáží.

Bol aj riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ministrom zdravotníctva a tiež primátorom Košíc. Poslancom za Smer-SD je od roku 2016.

Štúdium a skúsenosti nového premiéra ašpirovali na tento post v porovnaní s Rašim viac.

Vyštudoval totiž Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela a odbor financie, bankovníctvo, investovanie na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Pred vstupom do politiky bol samostatne zárobkovo činnou osobou, za poslanca za Smer-SD bol prvýkrát zvolený v roku 2006.

Najčítanejšie témy