7. Aký je dosah na súčasných politikov?

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná
Snímka: TASR/G. Matečná

Z politikov má byť do kauzy zatiahnutá ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. „Máme dôkazy, že ona sama umožnila, aby Taliani dostali dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry ešte ako šéfka pozemkového fondu," vyhlásila poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová.

Od ministerky žiadala vysvetlenie, prečo mala firma TRA.CE.R. export-import urýchlený postup pri žiadostiach podávaných na Slovenský pozemkový fond počas obdobia, kedy bola jeho generálnou riaditeľkou. Opisovala, že nejde iba o to, že im fond umožnil prenájom, ale aj čoho.

Patriť k tomu malo aj Námestie SNP v Michalovciach, ktoré malo slúžiť na poľnohospodársky účel, a tak čerpať dotácie.

V roku 2015 išlo o prenájom celkovo 372 hektárov pôdy na východnom Slovensku firme TRA.CE.R., ktorej spoločníkom je Antonio Roda.

Rezort na margo obvinení uviedol, že s firmami prepojenými na Antonia Roda boli podpísané nájomné zmluvy štatutármi fondu pred takmer 15 rokmi: „V období 2012-2016 boli podpísané v drvivej väčšine len dodatky, ktorých obsahom je predovšetkým zvýšenie nájomného. Tie sa netýkali len predmetných zmlúv, ale všetkých nájomných zmlúv pre celé Slovensko.“

Najčítanejšie témy