7. A naopak tie prísnejšie krajiny?

V Maďarsku je legislatíva najprísnejšia, v krajine neexistuje ani rozdelenie drog na tvrdé a mäkké a účinky heroínu sú tak v jednej skupine s účinkami marihuany. Zakázané je aj využívanie drog na medicínske účely. Trestný zákonník rozlišuje medzi osobným používaním a predajom.

Pri malom množstve drogy je za užívanie či držanie trest do dvoch rokov, pri väčších do piatich, prípadne až do 15 rokov.

Na Ukrajine je používanie a skladovanie marihuany nezákonné a patrí do zoznamu obzvlášť nebezpečných omamných látok. Pestovanie bez snahy o predaj je limitované 10 rastlinami, pri držaní do piatich gramov.

Zástancovia dekriminalizácie drog však volajú po zdvojnásobnení tohto množstva. Do spomenutého limitu sa vyvodzuje administratívna zodpovednosť, nad toto množstvo sa situácia hodnotí ako trestný čin.

V polovici októbra za dekriminalizáciu protestovali obyvatelia v Kyjeve. Podujatie nazvali Protest slobody a mali ním zdôrazniť požiadavku po dekriminalizácii malého množstva tejto drogy pre osobné a medicínske účely.

Najčítanejšie témy