1. Ako argumentovala Žitňanská?

Snímka: TASR

Ministerka spravodlivosti vytiahla do pozornosti tému na Slovensku dlho odsúvanú pod koberec. Áno pre dekriminalizáciu malého množstva drog, hlásal jej návrh. V prípade trestov však nemala padnúť posledná opona a ich postih sa navrhoval len zmierniť. Znamenalo by to napríklad, že pri prvom zadržanom jointe, marihuanovej cigarete, by bol dotyčný previnilec potrestaný len priestupkom.

Výkričník s trestným činom by zasvietil až po opakovanom porušení zákona v priebehu 12 mesiacov. Opatrenie by však neplatilo rovnako na všetkých. Pre osoby mladšie ako 18 rokov by vyskočila automatická povinnosť lekárskej diagnostiky, absolvovanie sociálneho poradenstva či dokonca až liečby drogovej závislosti.

Žitňanská tiež argumentovala, že na návrhu pracovala nadrezortná pracovná skupina už od roku 2013 a mal pomôcť k tomu, aby sa zlepšil prehľad o obchodníkoch s drogami, ich potrestanie a tiež jednotná kriminalizácia účastníkov drogami pošpinenej sféry.

Podľa trestného zákonníka platí trest štyri až desať rokov za vyrobenie, dovezenie, kúpenie či predaj alebo prechovávanie omamnej a psychotropnej látky, jedu alebo prekurzoru a tiež tomu, kto túto činnosť sprostredkuje. Trest sa tiež zvyšuje, ak už bol dotyčný za takýto čin odsúdený.

Najčítanejšie témy