8. Dajú sa vyčísliť výdavky na chrípku?

Snímka: Reuters

Ako na tom bolo Slovensko posledné roky? Najvyššia miera PN patrila roku 2012. Naopak tá najnižšia roku 2008, kedy chorobnosť svoj vrchol dosiahla v januári a tiež v roku 2016.

Nálepku najchrípkovejší mesiac si drží február. Nelichotivému oceneniu nahráva nielen najnižší počet dní, ale aj vrchol sezóny pre zimných dovolenkárov prahnúcich po snehom zaprášených športoch.

Zanedbateľnému vplyvu na ekonomiku nahráva aj povianočná situácia, keď podniky po odstávkach z prelomu rokov postupne nabiehajú na plnú výrobu, a tak produkcia nie je výrazne nižšia ako iné mesiace.

Zo záverov analýzy teda vyplýva, že chrípka má negatívnejší dopad na náš osobný život než na celkový výkon ekonomiky.

Ako aj HN dávnejšie informoval, celkové náklady na chrípku sa dajú vyčísliť tiež ťažko, keďže nie každá choroba sa automaticky rovná aj návšteve lekára. Navyše, vyliečiť chrípku sa nedá iba jedným zázračným prípravkom.

Ekonomický dopad zdravia ukazuje aj univerzálny ukazovateľ DALY, skratka z anglického Disability Adjusted Life Years, v preklade roky života poznačené nespôsobilosťou.

Jeden DALY sa považuje sa jeden stratený rok zdravého života. Ich súčet v populácii predstavuje súčasný zdravotný status, ktorý sa môže porovnať s ideálnym statusom.

Vypočítava sa ako súčet rokov potenciálne stratených pre predčasnú úmrtnosť a rokov produktívneho života stratených pre nespôsobilosť.

Najčítanejšie témy