5. Koľko ľudí sa očkuje?

Drobová pre HN uvádza, že je proti chrípke zaočkovaných iba 4,4 percent Slovákov. Zaočkovanosť populácie sa však vyhodnocuje až po skončení chrípkovej sezóny na základe údajov zo zdravotných poisťovní.

Drobová tiež informuje, že zaočkovanosť obyvateľstva sa vyhodnocuje od chrípkovej sezóny 1996/1997, odkedy sa zaznamenával jej každoročný nárast až na hodnotu 12,8% v sezóne 2008/2009.

Sezóna 2010/2011 priniesla výrazný pokles zaočkovanosti: „Klesajúci trend zaočkovanosti proti chrípke pretrvával aj v nasledujúcich chrípkových sezónach. V posledných štyroch chrípkových sezónach sa zaočkovanosť proti chrípke udržuje na približne na rovnakej úrovni,“ dodáva Drobová.

Snímka: Úrad verejného zdravotníctva

Odborníci zdôrazňujú, že riziko nakazenia sa chrípkou je po zaočkovaní nižšie a keď aj ochorenie prepukne, príznaky by mali byť miernejšie. Zmenšuje sa tiež riziko hospitalizácie či úmrtia v prípade rizikových osôb. Chrípku však viacerí ľudia naďalej podceňujú a nevedia o jej závažných komplikáciách.

Drobová sa odkazuje na štatistické údaje, podľa ktorých v Slovenskej republike v súvislosti s chrípkou ročne v priemere zomiera 16 osôb. Celosvetovo sa ročne zaznamenáva 3 až 5 miliónov závažných chrípkových ochorení z čoho 290 000 až 650 000 prípadov končí úmrtím.

K antivakcinačnému zbrojeniu pomáhajú viaceré tvrdenia, ktoré sa často uvádzajú až ako mýty. Jedným z najčastejších je, že človek po zaočkovaní na chrípku aj tak ochorel, pričom mu uniká fakt, že za tým jeho ochorením môže byť iný vírus, než proti ktorému sa očkoval.

Viaceré ľudia si tiež spájajú chrípku a nachladnutie ako identické ochorenia.

Najčítanejšie témy