2. Pokračuje výstavba ako sa predpokladalo?

Snímka: Pavol Funtál

Národná diaľničná spoločnosť začiatkom februára uviedla, že výstavba diaľničného obchvatu Košíc D1 Budimír – Bidovce postupuje ako jej aj harmonogram stanovil.

Finálna bodka za prácami odštartovanými novembrom 2016 by mala prísť ďalší december.

Okrem stále sľubovaného spojenia s ďalekým východom má pomôcť aj k lepšiemu spojeniu južnej trasy vedúcej do Maďarska a bude tiež plusom pre tranzitnú nákladnú dopravu.

Od čoho teda závisí finálny dátum dlho očakávaného spojenia dvoch metropol? „Posledným úsekom na D1 medzi Bratislavou a Košicami, na ktorom sa nestavia, je úsek Turany – Hubová,“ ozrejmuje pre HN hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Spoločnosť bude teraz pokračovať v projektovej príprave úseku.

Patrí k tomu naprojektovať dokumentáciu na pozmenenú trasu úseku na územné rozhodnutie, získať toto rozhodnutie, zabezpečiť dokumentáciu na stavebné povolenie a následne ho tiež získať: „Po získaní stavebného povolenia a po rozhodnutí o spôsobe financovania a zabezpečení finančného krytia môže byť chýbajúci úsek diaľnice D1 vybudovaný. Pri optimálnom scenári je predpokladaný termín začiatku výstavby v roku 2021 a termín ukončenia výstavby v roku 2026,“ dodáva ďalej Michalová.

Tento termín by sa mohol až o rok urýchliť, ak by vláda rozhodla o realizovaní úseku formou PPP projektu.

Najčítanejšie témy