5. Čím sa vyznačuje Aspergerov syndróm?

Snímka: YouTube

Ezdravie teda prešľapuje na mieste. Spýtali sme preto odborníkov ako hodnotia situáciu a či si myslia, že by lepšie eZdravie znamenalo aj väčšiu šancu predchádzania trestným činom a incidentom, aké sme načrtli na začiatku.

„Polícia tvrdí, že legislatíva je dobrá, čo môžem potvrdiť, ale musí to mať aj stranu B, čo je kontrola, či jednotlivé zložky dodržujú všetky veci, ktoré majú a ja si dovolím tvrdiť, že nie,“ povedal pre HNtelevíziu klinický psychológ Karol Kleimann. V súvislosti so streľbou v Petržalke vysvetľuje, že Aspergerov syndróm patrí do vývojového spektra autizmu a ako vývinová porucha sa dá zaznamenať už v rannom detstve. O týchto ľuďoch sa hovorí, že sú sociálne slepí, nevedia dobre komunikovať, v spoločnosti sa zle cítia a nerozumejú viacerým významom.

Sú však často vysoko inteligentní ako podobe hlavnej postavy ukázal aj film Rainman ocenený viacerými Oscarmi. Syndróm diagnostikujú psychiatri, ktorí sú však iba jedným členom tímu pri posudzovaní zdravotnej starostlivosti či povolenia. Kleimann zdôrazňuje, že pri zabránení tomuto incidentu pochybilo Ministerstvo zdravotníctva, kam patria klinickí psychológovia. Celkový proces prebieha cez úrovne lekárov, psychológov aj psychiatrov.

Najčítanejšie témy