5. Kto o zrušení striedania času definitívne rozhodne?

Podľa europoslancov je však dôležité, aby si Európska únia zachovala jednotný časový režim. Keby totiž jednotlivé krajiny rozhodovali samostatne o tom, či si ponechajú letný alebo zimný čas, prípadne či budú pokračovať v jeho striedaní, vznikol by chaos, ktorý by mal veľké ekonomické následky.

Definítívne rozhodnutie sa preto musí vzťahovať na všetky členské štáty Európskej únie. Celý proces však môže trvať aj niekoľko rokov. „Ďalšie kroky musí vykonať Európska komisia. Konečné slovo pritom bude mať až Európska rada, teda najvyšší predstavitelia členských štátov,“ uviedla europoslankyňa za Smer Monika Beňová.

Najčítanejšie témy