3. Čo predstavili vo vízii?

Snímka: Pixabay

Ešte v septembri prezentovali progresívci svoju komplexnú víziu pre Slovensko pod názvom Vízia jednej krajiny. Budúcnosť Slovenska je podľa nej postavené na novom modernom ekonomickom modeli a pevnom mieste v centre Európy, kedy Slovensko dá navždy zbohom postkomunizmu. Za jej tvorbou vraj stojí viac ako 50 odborníkov.

Vízia menuje trendy, ktoré budú mať vplyv na vývin na Slovensku, či už ide o technologický pokrok alebo starnutie populácie, z čoho potom pramenia aj priority, ktoré by mali byť základňou pre ďalší rozvoj. Vo vízii progresívci menujú spolu 13 merateľných cieľov, ktoré by chceli v politike zrealizovať. Patrí k nim zníženie podielu dlhodobo nezamestnaných pod priemer Európskej únie, zlepšiť index kvality života OECD, zvýšiť dôveru vo fungovanie polície či zníženie priemernej dĺžky súdnych sporov o polovicu.

Hnutie má podľa Štefunka teraz vytvorených viacero pracovných skupín zložených z odborníkov na jednotlivé oblasti. Konkrétne kroky chcú podľa neho predstaviť po národných voľbách, postupne ich budú predstavovať v podobe pozičných dokumentov.

Najčítanejšie témy