5. Čím sa líšia od iných strán?

Snímka: TASR/Martin Baumann

„Progresívne Slovensko vzniká od počiatku úplne novým spôsobom. Nie sme politická strana jedného muža, ale sme hnutím budovaným zdola. Máme medzi sebou ľudí, ktorí dokázali maximum vo svojich oboroch a cítia, že na zásadnú zmenu potrebujú urobiť ten ďalší krok. Až 95% zakladajúcich členov nikdy nebolo v žiadnej politickej strane. Sme hnutím, ktoré vtiahne do politiky nových ľudí, prinesie novú energiu, vytýči nové ciele,“ ozrejmuje podstatu hnutia Štefunko.

Podľa Jozefa Lenča možno rozdiel vidieť aj v začiatočnom rozhodovaní sa, či budú politickým hnutím, občianskym združením či platformou odborníkov. Ďalej aj v neúspešnom hľadaní politického lídra, keď im najskôr bola prisudzovaná nálepka takzvanej prezidentskej strany. Aj programovou víziou a politickým slovníkom, ktoré sú síce moderné a progresívne, ale pre väčšinu spoločnosti podľa neho nezrozumiteľné a v neposlednom rade aj blížiacim sa kongresom.

Pozornosť upriamená na tri hlavné smery

Na svojej stránke prezentujú tri hlavné oblasti, na ktoré sa upriamujú. Ide o komunitu ako o otvorený priestor pre diskusie o spoločenských otázkach, ktorá majú zlepšiť spoločnosť a pomôcť k vyriešeniu problémov. Jej poslaním je spájať ľudí so záujmom o lepšie Slovensko, podporovať diskusie na rôzne témy či tieto riešenia ďalej prezentovať.

Druhým pilierom sú hodnoty, ktorých je desať ako progres, sloboda, rovnosť či udržateľné prostredie, demokratické inštitúcie a budúcnosť. Pomôcť majú podľa vyjadrenia strany k modernej krajine, ktorá je otvorená, solidárna a na ktorú môžu byť všetci hrdí. Ako posledný cieľ uvádzajú progresivizmus ako pozitívnu zmenu a posun vpred.

Najčítanejšie témy