Ivan Štefunko na brífingu strany uviedol, že namiesto iných politikov, ktorí sa dohadujú o nepodstatných veciach pre krajinu sa oni rozhodli riešiť tie zásadné problémy. Týkať sa majú hlavne školstva, v ktorom chcú zabezpečiť, aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia. Hovoria o zmenách čo v najširšom meradle od predškolského vzdelávania až po celoživotné, od toho regionálneho až po vedu, čo má postupne viesť až k transformácii celej spoločnosti. Dávnejšie tiež uviedol, že zlepšenie výberu daní by pomohlo dostať do vzdelávania viac peňazí. Podľa neho naše deti učíme spôsobom, ako sa to robilo pred 70-timi alebo 30-timi rokmi, čo momentálne nestačí.

„V tomto smere ide o naozaj odlišný postoj ku školstvu než na aký sme boli doposiaľ zvyknutý,“ vysvetľuje politológ Jozef Lenč a dodáva: „Vízia vzdelávania pre 21. storočie, ktorú predstavilo Progresívne Slovensko, je odlišná aj v tom, že sa nesústredí len na zvyšovanie platov učiteľov, ale práve na celkovú zmenu nastavenia a fungovania slovenského školstva a na jeho zásadné slabiny, ku ktorým patrí absencia kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti a zručností potrebných pre 21. storočie.“

„Školy dnes mladých ľudí vôbec nepripravujú na výzvy, ktoré ich čakajú v dospelosti. V prvom rade sa preto musíme sústrediť na zlepšenie podmienok učiteľov, lebo oni sú kľúčom. Zároveň musíme celkovo zmeniť prístup, aby si žiaci začali osvojovať zručnosti, ktoré naozaj potrebujú, a nie sa len bifľovali fakty. S tým súvisí aj potreba väčšej slobody pre školy a učiteľov, aby mohli prispôsobovať učivo potrebám žiakov. Je pravda, že systémové zmeny sa prejavia až v dlhšom časovom horizonte, možno desať rokov, čo je aj dôvod, prečo na ne žiadna strana nenašla odvahu. My túto odvahu máme,“ opisuje pre HN Ivan Štefunko.

V zdravotníctve sa má podľa nich priorizovať postavenie pacienta a odstrániť jeho strach z nemocníc, zamerať sa na prevenciu a zlepšiť liečenie niektorých diagnóz. A v neposlednom rade spomínajú aj znižovanie regionálnych a sociálnych rozdielov. Menujú pri nich hlavne rozdelenie Slovenska na Bratislavu a mimobratislavu.

Najčítanejšie témy