4. Zmení sa aj voľba generálneho riaditeľa?

Snímka: TASR

August 2018. Boj o riaditeľa RTVS vyhral Jaroslav Rezník, vtedajší šéf tlačovej agentúry TASR. V druhom kole tak porazil predchádzajúceho riaditeľa RTVS, Václava Miku. Vrátil mu tak svoju prehru z roku 2012, kedy sa tiež uchádzal o tento post. Rezníkov postup odobrilo v parlamente 95 poslancov z prítomných 147. Práve rola parlamentu je pri tejto téme predmetom diskusií a čoraz viac sa vynárajú hlasy, že by sa mala presunúť na iný orgán. Šéfa RTVS doteraz volili poslanci parlamentu tajnou voľbou.

Maďarič v tejto súvislosti navrhoval určiť na volenie riaditeľa určený orgán, zbor voliteľov a jeho vymenovanie by mala na starosti Rada RTVS. Zbor by garantoval nielen apolitickosť voliteľov, ale aj priestor pre rôzne záujmy širokej verejnosti v oblasti vysielania. Pre zvolenie by boli potrebné najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov zboru. Súčasná politizácia voľby platí od vlády Ivety Radičovej, kedy sa v roku 2011 slovenský rozhlas a slovenská televízia zlúčili pod jednu inštitúciu, dovtedy si riaditeľov volili ich rady.

K zboru voliteľov by podľa Maďaričovho návrhu patrili riaditelia Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Okrem nich budú miesta prichystané aj pre novinársku, akademickú a športovú obec, cirkev, mestá a obce či zamestnávateľov a osoby so zdravotným postihnutím a aj samotní zamestnanci RTVS.

„Návrh exministra Maďariča by určite priniesol výrazné zvýšenie politickej nezávislosti. Na druhú stranu možno argumentovať, že tento orgán by mal za výber riaditeľa niesť tiež zodpovednosť, čo z toho návrhu nevyplýva. V tomto zmysle mi príde vhodnejšie zveriť výber riaditeľa do kompetencií regulačného orgánu s tým, že bude posilnená jeho depolitizácia vrátane toho, že na spôsobe menovania členov sa bude podieľať i inštitúcia občianskej spoločnosti,“ vysvetľuje Štětka a ako príklad, ktorým by sme sa mali inšpirovať menuje Nemecko: „Často sa uvádzajú vysielacie modely nemeckých spolkových krajín, kde sú členovia vysielacích rád menovaní podľa pevne stanoveného kľúča z radov reprezentantov politických strán a významných občianskych spolkov a inštitúcií“.

Najčítanejšie témy