5. Zažijeme únijný diktát s prívalom utečencov?

Snímka: Reuters

Česko, Poľsko a Maďarsko pred únijným súdom, Slovensko mimo žaloby. Krajiny V4 boli už dlhšie pod paľbou kritiky za odmietanie programu prerozdeľovania žiadateľov o azyl podľa kvót. Program s prerozdeľovaním utečencov schválila Únia v roku 2015 a vypršal minulý september. Aj keď predpokladal presun až 160-tisícov ľudí, niektoré krajiny prerozdelili iba 30-tisíc z nich a v Grécku a Taliansku majú byť ešte tisíce ľudí volajúce po presune.

Slovensko tiež s prerozdeľovaním nesúhlasilo a Komisiu neúspešne zažalovalo, tá však nakoniec rozhodla, že Slovensko nepotrestá. Premiér Robert Fico na margo toho spomínal efektívnu solidaritu, pri ktorej každá krajina nejakým spôsobom prispeje, ale je len na nej, ako túto solidaritu prejaví. Slovensko teda na súd nepôjde a musí prijať presídlených utečencov, ich počet ešte nie je známy.

Na konci decembra podpísala Európska komisia so sociálnymi a hospodárskymi partnermi takzvané Európske partnerstvo za integráciu, ktoré má stanoviť kľúčové zásady pre uplatnenie utečencov a migrantov legálne zdržujúcich sa v Únii na trhu práce. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International len niekoľko dní predtým vydala správu, v ktorej tvrdí, že Európska únia aktívne podporuje systém zneužívania a vykorisťovania na líbyjskom pobreží tým, že pobrežná stráž s podporou Únie spolupracuje s kriminálnymi skupinami a prevádzačmi ľudí.

A čo bude ďalej? Reštriktívne politiky Únie majú podľa odborníkov slabý efekt na rozmach pašeráctva a tiež na stagnujúce vyriešenie problémov s tokom utečencov a migrantov.

Členské štáty čaká do marca úloha zabezpečiť, aby všetky prostriedky potrebné pre rezervy rýchleho zásahu v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli nachystané na nasadenie. Komplexná dohoda o udržateľnej migračnej politike sa má dosiahnuť do júna.

Podľa Komisie sa Únia vzďaľuje od krízového riadenia migrácie a dôraz sa kladie na stabilnú a nadčasovú migračnú a azylovú politiku. Migrácia však aj pre klimatické zmeny či politickú situáciu nie je predmetom minulosti. Európsku úniu preto rozhodne čaká reforma spoločného azylového systému Únie, posilnenie partnerstva s tretími krajinami či vytvorenie legálnych ciest pre migrantov smerujúcich do Európy. Hovorí sa aj o úplnom vykonávaní dohody medzi Úniou a Tureckom. Do mája 2019 sa tiež vynára nutnosť prerozdeliť ďalších 50-tisíc utečencov.

Najčítanejšie témy