2. Čo zistili kontroly?

Snímka: MAFRA/Dan Materna

Uchádzať sa mohol aj neoprávnený subjekt

Najvyšší kontrolný úrad zistil viaceré závažné nedostatky pri kontrole výskumnej agentúry.

Pri riadení európskych fondov vraj porušila viaceré princípy transparentnosti a objektívnosti.

Agentúra podľa zistenia rozšírila podmienky na predkladanie žiadostí a o príspevok sa tak mohol uchádzať aj subjekt bez dostatočnej spôsobilosti vykonávať kvalitné výskumno-vývojové aktivity.

Kritériá vraj boli postavené značne subjektívne v šiestich otázkach z dvanástich.

Úrad tiež agentúre vyčítal, že umiestnenie odborných hodnotiteľov do takzvaných shortlistov realizovala len na základe časovej disponibility, ktorá nemusela odrážať skutočnosť.

Vo viacerých prípadoch sa tak doba hodnotenia predĺžila. Problémom bolo aj to, že niektorí hodnotitelia boli členmi dozorných rád spoločností žiadajúcich o príspevok.

Kontrola skončila s 20 odporúčaniami na zlepšenie stavu a odstránenie zistených nedostatkov. Samostatná kontrola plnenia opatrení sa vykoná ďalší rok.

Agentúra má teraz za úlohu zadefinovať nové pravidlá pre výber odborných hodnotiteľov, k čomu napríklad patrí dostatočná prax, odborné znalosti či procesy v súlade s transparentnosťou, objektívnosťou a nestrannosťou.

Kontroly aj na ministerstve či v NAKA

Ministerstvo školstva zase v čiastkovej správe na 170 stranách opisuje takmer 40 pochybení v prerozdeľovaní 600 miliónov z eurofondov na vedu a výskum.

Patrí k nim diskriminačný prístup, nedodržiavanie lehôt a nehospodárnosť podnikov.

Nejasné tiež bolo, kto vôbec realizoval výskum a firmy dostatočne nedoložili, že s výskumom majú skúsenosti.

Prerozdelenie eurofondov prešetruje aj Národná kriminálna agentúra a jej Národná protikorupčná jednotka.

Kauza sa prevalila na začiatku júla.

Spornú výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja zrušila ministerka školstva Martina Lubyová v polovici septembra. M

iesto pre dotácie stratil okrem exministra školstva Petra Plavčana aj šéf výskumnej agentúry Rastislav Beliansky.

Najčítanejšie témy