1. Ako prebieha prerozdeľovanie eurofondov?

Snímka: Reuters

Stratégiu najprv schvaľuje štát

Prerozdeľovanie eurofondov prebieha v cykloch, ten posledný začal v roku 2014 a trvá do roku 2020.

Na celé obdobie sa určia priority na celoeurópskej úrovni.

Z nich si následne členská krajina vyberie a s Európskou komisiou sa dohodne na prioritách financovania na národnej úrovni.

Krajina potom vypracuje strategické rámce, ako sa budú priority realizovať a finančné prostriedky sa tak adekvátne rozdelia na tvorbu pracovných miest, životné prostredie či infraštruktúru.

Európska únia musí tieto strategické rámce schváliť po ich primárnom schválení daným štátom.

Komisia vstupuje až na konci

Príslušné orgány ako jednotlivé ministerstvá či Úrad vlády potom riadia výberový proces projektov. Tie majú vybrať hodnotitelia na základe vopred stanovených kritérií, do čoho Európska komisia nijak nevstupuje.

Ak sa vyhodnotia projekty, slovenské orgány podpíšu s úspešnými predkladateľmi zmluvy, ktoré sa potom už môžu začať realizovať.

Európska komisia vstupuje do tohto procesu až na konci, keď dohromady prepláca žiadosti pre už realizované projekty prostredníctvom slovenských orgánov.

Čo v prípade nedodržania

S prípadnými sťažnosťami na nesprávne narábanie s eurofondami sa treba obrátiť na príslušné ministerstvo, Európsku komisiu či na Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorý má útvar aj na Slovensku.

Ak sa pochybenia potvrdia, Európska komisia projekt nepreplatí, ak sa neprijmú nápravné opatrenia.

V prípade nepreplatenia projektu zostávajú financie v rozpočte operačného projektu a krajina môže predložiť nový projekt.

O financie prichádza v prípade, ak na konci každého roka nepredloží Európskej komisii žiadosť o platbu za realizované projekty v stanovenom objeme financií.

Najčítanejšie témy