3. Bola kampaň namierená iba na veriacich?

Strana sa od vzniku preorientovala

Hlina stavil na to, že sa kresťanskí-demokrati nebudú orientovať iba na ortodoxných katolíkov, ale svoju voličskú základňu rozšíria.

Základné stranícke hodnoty však prezentoval aj svojou návštevou Mariánskej hory, pripomenutím si obetí Černovskej tragédie či opravou medených líšt na dvojkríži na vrchole Ďumbiera.

Svoje kresťanské základy vidí aj v rodisku na hornej Orave a nevylučuje, že keby sa narodil inde, bol by iného náboženského zamerania.

Hlina na čele KDH s určitosťou pretvára zarytú katolícku stranu na konzervatívnu podporujúcu proeurópske smerovanie, čím mal aj získať ľudí iného vierovyznania vrátane ateistov.

Najčítanejšie témy