3. Akú pozíciu mal v strane?

Snímka: TASR

Kritizoval súčasné školstvo

V strane bol súčasťou Republikovej rady. Dlhodobo sa venoval vzdelávaniu a slovenské školstvo hodnotil slovami, že dlhodobo nie je schopné reagovať na vývoj spoločnosti za posledných 20 rokov.

K ďalšej agende patrilo vybojovanie, že zviera nie je vecou a prináleží mu náležitá ochrana a dobré podmienky pre život.

Boj proti diskriminácii aj dekriminalizácia ľahkých drog

Liberálny prístup mal aj k užívaniu marihuany, v čom chcel presadiť, aby sa jej užívatelia automaticky nepovažovali za zločincov a aj keď sám nie je obhajcom akejkoľvek drogy, nechce, aby experimenty mali trestnoprávny dopad a naopak, aby Slovensko dozrelo na takúto zmenu.

V prípade marihuany vyzdvihoval aj využívanie CBD, zložky konope bez psychoaktívnych účinkov, ktorá by mohla pomôcť pri liečbe viacerých chorôb.

K ďalším bodom jeho programu patrí aj presadenie rovnakých práv a slobôd pre každého a podporovanie ľudských práv bez ohľadu na ich orientáciu, rod či etnicitu a je tiež proti diskriminácii ako takej.

Najčítanejšie témy