1. Aká je minulosť Kotlebu ako učiteľa?

Snímka: HN/Peter Mayer

Najprv učiteľ informatiky, potom iba správca siete

Rodák z Banskej Bystrice vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na rovnakej škole aj ekonómiu.

Začiatkom nového milénia začal aj ako učiteľ pracovať na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde viedol hodiny informatiky.

Voči jeho pozícii na učiteľskej stoličke protestovala verejnosť. Vtedy 29-ročný Kotleba sa preto s riaditeľom gymnázia dohodol, že sa stane správcom školskej počítačovej siete bez ďalšieho kontaktu so žiakmi.

Dôvodom na zrušenie pomeru malo byť obvinenie policajným vyšetrovateľom zo spáchania prečinu výtržníctva počas 62. výročia SNP v Banskej Bystrici.

Podnikanie či vedenie podniku

Na rozviazanie pracovného pomeru podľa riaditeľa školy Milana Beňačka vraj neexistoval zákonný dôvod a Kotlebu ohodnotil ako dobrého učiteľa. Neskôr školu opustil pre údajnú nadbytočnosť.

Jeho ďalšie smerovanie nie je tak jasné. Robil prevádzkara v podniku, niektoré zdroje uvádzajú, že dokonca aj vyhadzovača.

So svojimi bratmi tiež založil obchod KKK anglická móda na predaj značiek, ktoré sa tešili obľube medzi pravicovými extrémistami.

Za tromi K možno totiž hľadať skratku amerického rasistického hnutia KuKluxKlan.

Najčítanejšie témy