Ženy zarobia menej, muži viac riskujú. Prehľad rozdielov v ich platoch

Ženy zarobia menej, muži viac riskujú. Prehľad rozdielov v ich platoch

Ženy sa viac obetujú rodine, muži zasa častejšie dochádzajú a riskujú v zamestnaní. Medzi pohlaviami stále vzniká platová priepasť.

Podľa štatistiky, ktorá vychádza z informácií Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ženy na Slovensku už niekoľko týždňov robia symbolicky „zadarmo“. Tento stav potrvá do konca roka. Podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2020 rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch 17,8 percenta. V prepočte to vychádza tak, že muži priemerne zarábali 1 446 eur a ženy 1 191 eur.

To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 81,6 centa. Oproti minulému roku sa stav zlepšil o tri dni. Tieto údaje však nezohľadňujú obdobie pandémie a jeho dosah na situáciu žien.

Kde sa nožnice otvárajú najviac? Najväčšie rozdiely v platoch sú v sektoroch ako bankovníctvo a poisťovníctvo. Ak zoberieme do úvahy aj vzdelanie, najväčšie rozdiely sú medzi mužmi a ženami s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Je to paradoxné, pretože toto vzdelanie dosahuje viac žien ako mužov.

Dokonca aj v pracovných odvetviach, ktoré sú a vždy historicky boli viac doménou žien, ako sú zdravotníctvo či sociálne služby, je rozdiel pomerne vysoký, až 26,4 percenta.

Ženy zarobia menej, muži viac riskujú. Prehľad rozdielov v ich platoch

Najčítanejšie témy