Dažďovej vody sme sa roky snažili čo najrýchlejšie zbaviť, teraz chýba

Dažďovej vody sme sa roky snažili čo najrýchlejšie zbaviť, teraz chýba

Za posledných 70 rokov sa zásoby vodných zdrojov na Slovensku zmenšili o viac ako 15 miliárd kubických metrov, spôsobili sme to vlastnou aktivitou a nesprávnym prístupom k dažďovej vode.

Nežiadaný odpad, ktorého sa treba čo najrýchlejšie zbaviť. Asi tak sa dá charakterizovať tradičný prístup k dažďovej vode na Slovensku. Desaťročia sa pretavoval do konkrétnych opatrení od jednoduchých odkvapových rúr až po rozorávanie medzí.

Práve to však podľa odborníka na vodu a predsedu občianskeho združenia Ľudia a voda Michala Kravčíka spôsobuje nielen povodne, ale aj sucho, prehrievanie krajiny a extrémne výkyvy počasia. Dokazuje to podľa jeho slov napríklad fakt, že na to, aby pred polstoročím boli povodne, muselo pršať aspoň týždeň. „Teraz stačí polhodinový dážď,“ poukázal.

Správny prístup k dažďovej vode tak môže výrazne skvalitniť život ľudí. Celá otázka získala na aktuálnosti najmä v posledných rokoch, keď zažívame extrémne suchá a citeľne si uvedomujeme, čo odvodňovanie spôsobuje.

Môžeme ešte situáciu zmeniť a čo v tejto veci robí vláda?

Najčítanejšie témy