Je potravinová sebestačnosť len mýtom alebo nás môžu naozaj uživiť slovenské polia?

Je potravinová sebestačnosť len mýtom alebo nás môžu naozaj uživiť slovenské polia?

Pri ovocí a zelenine naša výroba dokáže pokryť iba okolo 30 percent slovenskej spotreby, niektorým druhom hrozí, že sa prestanú pestovať úplne. Nová vláda to chce meniť.

Počas prvých týždňov pandémie sa stala vec, ktorú Slováci nezažili už dávno. V obchodoch boli prázdne regály a chýbali základné potraviny ako múka, cestoviny či dokonca kvasnice. Situácia trvala iba pár dní, to však stačilo na to, aby sa ľudia vystrašili.

Myšlienka potreby zvýšenia potravinovej sebestačnosti tak opäť získala na sile, pandémia totiž podľa niektorých ukázala, akí sme, čo sa potravín týka, závislí od zahraničia, a teda zraniteľní. Zvyšovanie potravinovej sebestačnosti sa tak stalo jednou z priorít novej vlády, zakotvenej aj v programovom vyhlásení a podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského sa aj už pracuje na konkrétnom pláne.

Ekonómovia pritom už roky svorne tvrdia, že potravinová sebestačnosť je vec, ktorá už bola prekonaná a jej dôsledky sú viac negatívne ako pozitívne.

Aká je teda na Slovensku situácia a čo by so sebou potravinová sebestačnosť priniesla? Hospodárske noviny prinášajú odpovede na najdôležitejšie otázky.

Najčítanejšie témy