Svetlá stránka pandémií: Celosvetové nákazy nasmerovali ľudí k pokroku

Svetlá stránka pandémií: Celosvetové nákazy nasmerovali ľudí k pokroku

Pľúcny mor aj španielska chrípka priniesli ekonomike šok, po ktorom nasledovali prudké zmeny k lepšiemu.

Zhoršujúce sa čísla hlavných svetových ekonomík, prudký nárast počtu nezamestnaných, firmy krachujúce jedna za druhou. Aj to dnes môžeme vo svete vidieť ako dôsledok rýchleho postupu nového koronavírusu.

Hoci je súčasná svetová ekonomika globalizovaná ako nikdy predtým, stále sa dajú nájsť určité paralely, či aspoň poučenia z hospodárskych kríz vyvolaných pandémiami v minulosti. Tie nielenže vážne oslabili hospodársku silu vtedajších krajín, ale v nejednom prípade zároveň viedli k veľkým spoločenským a socioekonomickým zmenám.

Najčítanejšie témy