30 rokov od revolúcie. Ktorá krajina sa má najlepšie?

30 rokov od revolúcie. Ktorá krajina sa má najlepšie?

Voľný trh priniesol všetkým postkomunistickým krajinám rast, nie všetky však nové možnosti využili rovnako.

Revolúcie v roku 1989 skončili vo viacerých európskych krajinách aj s plánovaným hospodárstvom. Trh sa otvoril a vo všetkých štátoch, ktoré si na sklonku 80. rokov prešli revolúciou, táto zmena priniesla výrazný ekonomický rast.

Komu sa darilo najlepšie a využilo Slovensko svoje možnosti na maximum?

Najčítanejšie témy