Česi aj Západ sú technologicky ďaleko pred nami. Prečo za nimi nestíhame?

Česi aj Západ sú technologicky ďaleko pred nami. Prečo za nimi nestíhame?

Slovensko sa snaží dohnať Európu v oblasti umelej inteligencie i ďalších špičkových technológií.

Expanzie slovenských technologických spoločností na exportných trhoch aj úspechy našich vedcov doma i v zahraničí. Na druhej strane zaostávanie vo vývoji najnovších technológií v porovnaní s európskou špičkou, odliv našich najšikovnejších mozgov do zahraničia i nedostatočné zavádzanie získaného know-how do praxe.
Slovensko sa usiluje držať krok s európskou špičkou na poli smart technológií ako je umelá inteligencia alebo strojové učenie. V nasledujúcich otázkach a odpovediach si prečítajte, aké úspechy sme zatiaľ dosiahli, v čom zaostávame aj čo chce v tomto smere urobiť vláda.

Najčítanejšie témy