Ekonómovia strašia krízou, tá však vôbec nemusí prísť. Máme dôvod báť sa?

Ekonómovia strašia krízou, tá však vôbec nemusí prísť. Máme dôvod báť sa?

Po kríze sa vždy prijmú opatrenia, aby sa zabránilo jej opakovaniu. Každá je preto iná. Indície o jej príchode ale môže poskytnúť finančný sektor.

Slovenské hospodárstvo spomaľuje a dôvera v ekonomiku sa prepadáva tak u firiem, ako aj u obyčajných ľudí. Narastajú obavy z ďalšej krízy, ochladenie ekonomiky a ani prípadný pád do recesie k nej však vôbec nemusia viesť.

Čo spôsobuje krízu a môže sa jej Slovensko vyhnúť?

Hospodárske noviny prinášajú odpovede na najdôležitejšie otázky.

Najčítanejšie témy