Zimný čas na Slovensku, u susedov však letný. Čo môže rozdielny čas v regióne spôsobiť?

Zimný čas na Slovensku, u susedov však letný. Čo môže rozdielny čas v regióne spôsobiť?

Iba letný alebo iba zimný čas by sa mal stať realitou o dva roky.

Stop prestavovaniu hodiniek a deleniu roka na obdobia so zimným a s letným časom. Európsky parlament schválil minulý týždeň návrh Európskej komisie o zrušení striedania času.

Teraz je rad na členských krajinách, ktoré si ten svoj čas majú vybrať do roku 2021, odkedy by mala zmena platiť.

HN sa v otázkach a odpovediach pozreli na to, aká bola cesta k rozhodnutiu, či striedanie času vplýva aj na našu ekonomiku a ako nás môže ovplyvniť, keď si naši susedia vyberú iný variant než my.

Najčítanejšie témy