Na pultoch nám chýbajú slovenské výrobky, v obchodoch zamestnanci. Aké sú problémy nášho potravinárstva?

Na pultoch nám chýbajú slovenské výrobky, v obchodoch zamestnanci. Aké sú problémy nášho potravinárstva?

Vo väčšine aktuálnych problémov sa zainteresované strany nedokázali zhodnúť a každá ďalšia snaha o nápravu situácie bola skôr prilievaním oleja do ohňa.

Dáva prácu viac ako 32-tisíc ľuďom na Slovensku, zabezpečuje sebestačnosť krajiny a rozvíja jednotlivé regióny.

Napriek tomu bol tento rok charakteristický niekoľkými udalosťami, ktoré konkurencieschopnosť potravinárstva na Slovensku postavili do nelichotivej pozície.

Do búrlivých diskusií o tom, kto a čo stojí za negatívnym vývojom sektora, sa zapájajú prvovýrobcovia, spracovatelia, dodávatelia aj obchodníci a výnimkou nie je ani vláda.

„Štát neustále zasahuje do slobodného podnikania potravinárov a obchodníkov a skôr vytvára prekážky v spolupráci,“ myslí si Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Problémom aj naďalej zostáva fakt, že navrhovaná pomoc zo strany vlády je v niektorých prípadoch v rozpore s už platnou legislatívou, a to nielen na slovenskej, ale i na európskej úrovni.

Najčítanejšie témy