Facebook či Google na daniach ušetria. Prečo pre firmy neplatí rovnaký meter?

Facebook či Google na daniach ušetria. Prečo pre firmy neplatí rovnaký meter?

Digitálnu prítomnosť má byť dôležitejšia než tá fyzická.

Prišiel čas na to, aby náš daňový systém zapadol do 21. storočia. To je heslo Európskej komisie, ktorá teraz vystupuje za väčšie zdaňovanie internetových gigantov ako Facebook či Google.

Problém nastáva, že aj keď „tradičné“ kamenné firmy a tie digitálne vykazujú rovnaký zisk, tie druhé spomenuté stratia na dani menej. To všetko vďaka zákonu, že spoločnosti môžu byť v krajine zdaňované, iba ak sú v nej aj fyzicky prítomné.

A tak, ako aj naša mediálna legislatíva narážala pod vplyvom rozrastajúceho sa internetu na svoje limity, tak sa situácia teraz v digitálnej oblasti opakuje.

Európska komisia preto prichádza so zdaňovaním digitálnej prítomnosti a so zavedením dane na tržby z digitálnych aktivít.

Prečo nastáva táto situácia a ako je vôbec legislatíva nastavená? A prečo sa tejto otázke začala Európska komisia začala venovať až teraz?

Najčítanejšie témy