4. Český ekonóm pre HN: Kríza ešte viac vyhrocuje už existujúce rozdiely v odmeňovaní

Najčítanejšie témy