2. Čím zaujali rwandské firmy na zahraničných trhoch?

Snímka: The New Times

Prezident Paul Kagame však má rozhodne väčšie plány. „Vláda stavila na sektor služieb. Jej ambíciou je spraviť z krajiny regionálne centrum medzinárodných konferencií a ďalších podobných podujatí,“ uvádza sa v štúdii analytickej spoločnosti FocusEconomics. Aj z tohto dôvodu krajina investovala 300 miliónov dolárov do nového kongresového centra v hlavnom meste Kigali.
Ďalšie iniciatívy z dielne vlády hovoria o snahe diverzifikovať rwandskú ekonomiku a posunúť ju viac do sektorov s vyššou pridanou hodnotou. Z Kigali sa tak postupne stáva inovačné mesto, v ktorom sa sústreďujú technologické spoločnosti z celého regiónu. Zároveň sa zintenzívňuje spolupráca s poprednými univerzitami a najuznávanejšími vedeckými kapacitami planéty.

Podobne ako v iných afrických krajinách, aj Rwanda sa dostala do hľadáčika čínskych investorov. Tie tu okrem iného ťažia nerastné suroviny, ktoré sú nevyhnutné pre produkciu najmodernejšej techniky, ako sú počítače či smartfóny. Rwanda sa napríklad stará o polovicu celosvetovej produkcie tantalu potrebného na výrobu mobilných telefónov. Na rozdiel od susednej Konžskej demokratickej republiky, kde surovinové bohatstvo ťažia aj deti, dbá Rwanda na dodržiavanie všetkých platných medzinárodných kritérií.
Číňania zapojili Rwandu aj do svojho projektu Jedno pásmo – jedna cesta, ktorý má ekonomicky prepojiť Áziu s Európou a Afrikou. Čínske spoločnosti tu rozbehli množstvo aktivít spojených s budovaním infraštruktúry. Nedávno tu napríklad postavili dve cesty za takmer 130 miliónov dolárov.
Krajina dbá aj na ďalšie aspekty ochrany ľudských práv. Existujú tu povedzme programy na podporu podnikania žien. V rwandskom parlamente tvoria ženy dokonca viac než tri pätiny zo všetkých poslancov.

Najčítanejšie témy