4. Prečo je pozemková reforma kľúčová?

Snímka: Reuters

Ani viac ako štvrť storočia od pásu apartheidu totiž nebola úspešne dokončená reforma súvisiaca najmä s prerozdelením pôdy po belošských farmároch.
Za minulého režimu patrila drvivá väčšina pôdy práve belochom. Po roku 1994 dochádzalo k útokom na bielych farmárov. Desiatky z nich zločinecké gangy zavraždili a ich farmy vyrabovali, mnohí sa rozhodli odísť do Európy.
Aj v tejto oblasti sa však už veci začínajú pohýňať dopredu. Ministerka poľnohospodárstva, pozemkovej reformy a rozvoja vidieka Thoko Didizová minulý týždeň oznámila plány na redistribúciu štátnej poľnohospodárskej pôdy. Ide o súčasť vládneho programu pozemkovej reformy.
Vláda podľa Didizovej v najbližších dvoch týždňoch zverejní podrobnosti k prerozdeleniu pol milióna hektárov nedostatočne využívanej či opustenej pôdy v majetku štátu. Uchádzať sa o ňu budú môcť juhoafrickí občania starší ako 18 rokov. Uprednostňované budú ženy, mladí ľudia aj hendikepované osoby. „Informácie budú publikované v lokálnych, okresných aj provinčných novinách, na webových stránkach a v rozhlasových staniciach,“ citoval Didizovú juhoafrický portál Business Tech.
Úspešný uchádzač sa zaviaže, že pridelenú pôdu bude obhospodarovať počas trvania kontraktu. Musí tieť preukázať aspoň základné schopnosti poľnohospodárskej činnosti. Vláda chce týmto spôsobom zároveň znížiť vysokú nezamestnanosť a dať perspektívu predovšetkým ľuďom žijúcim na juhoafrickom vidieku.

Ide o podporu menších domácich roľníkov a farmárov. V krajine si totiž posilňujú svoje pozície veľkí zahraniční hráči v agrosektore. Poľnohospodárske produkty z Juhoafrickej republiky sa dovážajú nielen do okolitých krajín, ale do celej Afriky či na ostatné kontinenty. A napríklad juhoafrické vína z oblasti Kapského Mesta sú mimoriadne populárne aj na Slovensku.

Najčítanejšie témy