4. Ako posilniť segment automotive v našom regióne?

Snímka: HN/Peter Mayer

Majú šancu stať sa ešte konkurencieschopnejšími v budúcich stratégiách mobility? A aký typ partnerstva medzi verejnou a súkromnou sférou bude nevyhnutný pre rozvoj infraštruktúry alternatívnych zdrojov paliva a vytvorenie dôvery spotrebiteľov v nové technológie?

Na tieto otázky sa účastníci samitu pokúsia nájsť odpoveď v sobotu, teda počas druhého dňa konferencie.

Vzhľadom na veľkosť a význam automobilového priemyslu v regióne Strednej a Východnej Európy sú naše ekonomiky zraniteľnejšie voči cyklickým a štrukturálnym poklesom predaja konvenčných osobných vozidiel. Producenti a ich dodávatelia sú navyše už teraz pod obrovským tlakom, aby splnili čoraz prísnejšie normy Európskej únie.

Lídri sa tak v Tatrách budú venovať aj téme, ako pomôcť sektoru automotive adaptovať sa na novú realitu a čo najefektívnejšie využívať nastupujúce moderné technológie.

Najčítanejšie témy