2. Prečo krajina plánuje posilniť zelené energie?

Okrem technológií sa to týka aj energetiky. Botswana má vysokú úroveň slnečného žiarenia. Spolu s mimoriadne nízkou hustotou obyvateľstva a veľkým územím to z nej robí vhodného kandidáta, aby sa stala jedným z afrických lídrov v produkcii energie z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým solárnych elektrární. Práve do tohto odvetvia prúdia v čoraz väčšej miere peniaze zahraničných investorov. Do kariet im nahráva aj skutočnosť, že krajina je v globálnych rebríčkoch korupcie lepšie hodnotená než napríklad Južná Kórea či mnoho členských štátov Európskej únie vrátane Talianska.
V aktuálnom indexe Svetovej banky Doing Business, ktorý hodnotí stav podnikania a konkurencieschopnosť svetových ekonomík, patrí Botswane 87. priečka. Umiestnila sa tak napríklad pred Maltou či Brazíliou, ako aj pred drvivou väčšinou ostatných afrických krajín.
Na jún budúceho roka je v krajine plánovaný začiatok výstavby dvoch solárnych elektrární, ktoré budú patriť medzi najväčšie v Afrike. „Prvé megawatty z týchto elektrární by sa mali dostať k užívateľom v auguste 2022,“ uvádza vo svojej analýze portál Afrik21, ktorý sa zaoberá zelenou ekonomikou a trvalo udržateľným hospodárskym rastom na čiernom kontinente.

Botswane to pomôže jednak sčasti pokryť zvyšujúci sa dopyt po energiách a zároveň splniť plán týkajúci sa zníženia emisií škodlivých plynov do ovzdušia. Mimochodom, v oblasti ochrany životného prostredia patrí Botswana takisto medzi premiantov Afriky.

Najčítanejšie témy