Spomaleniu ekonomického rastu sa už nevyhneme, sú však krajiny, ktoré obmedzenia ovplyvnia viac a ktoré menej. Keďže naša eknomika je otvorená a závisí teda od zahraničného dopytu, Slovensko bude patriť zrejme do tej druhej skupiny.

Podľa Stredodobej predikcie Národnej banky Slovenska z 24. marca, existujú tri možné scenáre vývoja. Ten prvý, najmenej bolestivý, vychádza z predikcie, ktorú vypracovalo OECD ešte začiatkom marca. Tá predpokladala, že pandémia bude trvať pomerne krátko a že teda aj dopady na globálnu ekonomiku budú iba mierne.

Podľa tohto scenára by sa slovenská ekonomika v tomto roku prepadla o 1,4 percenta HDP, samotní autori však konštatujú, že už je viac menje jasné, že koronavírus ovplyvní hospodárstvo viac ako to vyzeralo začiatkom marca.

Podľa druhého scenára Národnej banky by sa rast nášho hospodárstva medziročne prepadol o 4,5 percenta, a v treťom scenári by prišlo až k 9,4 percentnému prepadu. Ten by nastal, keby sa zahraničný dopyt znížil v porovnateľnej miere ako v roku 2009, keď sa naplno rozbehla finančná kríza.

Najčítanejšie témy