Potom totiž produktivitu začne negatívne ovplyvňovať nedostatok kontaktu s kolegami. Práve osamelosť bola hlavnou sťažnosťou ľudí zo spomínanej čínskej cestovnej kancelárie. Tento pocit samoty má pritom vplyv aj na produktivitu ako takú.

Ako vysvetľuje americký časopis The Atlantic, keď v Googli skúmali najproduktívnejšie tímy, zistili, že ich najdôležitejšou vlastnosťou bola akási psychologická istota, čiže to, že členovia tímu vedeli, že môžu svoje nápady voľne odprezentovať bez strachu z poníženia či posmechu. No a práve táto interakcia podporuje kreativitu a nové riešenia.

Dá sa síce nahradiť rôznymi nástrojmi, no možnosti, ktoré ponúkajú, sa nikdy nedokážu úplne vyrovnať osobnému kontaktu. Ako vysvetlil Bill Duane, bývalý inžinier v Googli, ktorý dnes pracuje z domu ako vedecký pracovník, „takmer všetko, čo sa deje v kancelárii a nezdá sa ako práca, je to, čo umožňuje najkreatívnejšiu a najproduktívnejšiu prácu“.

Najčítanejšie témy