6. Rozhovor: Zánik niektorých odvetví je prirodzený, podniky netreba zachraňovať

Najčítanejšie témy