5. Český urbanista: Praha má aj bez mrakodrapov mimoriadne silný imidž

V čom vidíte aktuálne najväčšie problémy a výzvy pri územnom rozvoji mesta Prahy?
Za najväčšiu výzvu považujem úspešné prerokovanie a schválenie nového Metropolitného plánu, ktorý v mnohých ohľadoch zmení prístup k plánovaniu mesta, obzvlášť z hľadiska verejných priestranstiev a výškovej regulácie. Na drihej strane ako najväčší problém vnímam situáciu, kedy by sa Metropolitný plán v danom termíne, teda v roku 2023, nepodarilo schváliť. Existujúci územný plán by totiž prestal platiť a vo vzniknutom legislatívnom vákuu by nastal chaos.

Kým v Bratislave či Varšave rastú mrakodrapy veľmi rýchlo, v Prahe ich výstavba taká prudká nie je. V čom vidíte hlavný dôvod?
Praha sa dlhodobo výškovým stavbám vcelku úspešne bráni. Myslím si, že je to dobre. Vzhľadom na mimoriadnu hodnotu jej historického centra a krajinného rámca je tu situácia úplne odlišná než napríklad v Bratislave alebo Varšave. Praha mrakodrapy nepotrebuje, pretože aj bez nich má mimoriadne silný imidž. V každom prípade sú aj na jej území miesta, kde je žiaduce povoliť primerane vysoké výškové stavby. Tieto miesta však musia byť jasne stanovené v územnom pláne a poistené striktnou výškovou reguláciou. Tá nám dnes prakticky chýba, ale nový Metropolitný plán s ňou počíta.

Malo by sa vedenie Prahy zaoberať dynamickejším rozvojom mesta, alebo by skôr, naopak, trochu ubrať zo súčasného tempa?
Moj názor je taký, že všetky svetové mestá vrátane Prahy by sa teraz mali sústreďovať na zastavenie svojho extenzívneho rastu do okolitej krajiny. Je potrebné hľadať nevyužité rezervy vnútri zastavaného územia, ktoré predstavujú predovšetkým takzvané brownfieldy. V Prahe ide napríklad o nevyužívané plochy bývalých nákladných vlakových staníc alebo dožívajúce priemyselné areály, ktoré poskytujú obrovský potenciál a výzvy nielen pre architektov a urbanistov.

V ktorom segmente je podľa vás Praha oproti ostatným európskym metropolám lídrom?
Praha je podľa môjho názoru nielen európskym, ale možno aj svetovým lídrom vo fungovaní a využívaní mestskej hromadnej dopravy. Obzvlášť pražská električková sieť je vzhľadom k svojmu rozsahu a podielu na celkovom objeme prepravy svetovým fenoménom. Dovolím si takisto tvrdiť, že Praha je lídrom i z hľadiska pamiatkovej starostlivosti, pretože žiadne iné mesto na svete nemá celé svoje centrum, navyše takto rozsiahle, pod ochranou organizácie UNESCO. Aj keď v tomto ohľade máme ešte veľa čo zlepšovať.

Zaostáva česká metropola vôbec v niektorom ohľade?
Áno, určite zaostáva v bytovej výstavbe. Je to dané okrem iného zlou stavebnou legislatívou a veľmi zdĺhavým procesom povoľovania stavieb.

Najčítanejšie témy