3. Je návrh protiústavný?

Snímka: Reuters

Či sa bankám podarí dokázať protiústavnosť návrhu, je otázne. Podľa Gibu môže byť pri daňových a ekonomických veciach protiústavné teoreticky všetko. Právnička Miriam Galandová z PRK Partners vysvetľuje, že by mohlo dôjsť k porušeniu ústavných princípov. A to kvôli tomu, že ide o návrh, ktorý má byť schválený v skrátenom pripomienkovom konaní. „Návrh teda neprejde štandardným procesom prípravy v súlade so zákonom o tvorbe zákonov,“ povedala.  

Najčítanejšie témy