3. Čo pre rozvoj nových technológií robíme my?

V júni tohto roka vzniklo s týmto cieľom Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie, skrátene Slovak.AI. Jeho cieľom je pomôcť zapojiť Slovensko do medzinárodných štruktúr a sietí centier umelej inteligencie. Na zriadení centra sa podieľali akademické inštitúcie, ako aj reprezentanti priemyslu a štátu.
K podpore týchto snáh sa pripájajú aj samosprávy. „Bratislava napríklad prednedávnom sprístupnila svoje open data, čo pomôže výskumníkom alebo startupom,“ uviedol na konferencii Value Driven AI Conference 2019 Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku. Práve tá sa spolu s IT Asociáciou Slovenska a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave postarala o vznik Slovak.AI.
Bratislava sa tak zriadením portálu s otvorenými dátami pripojila k mestám ako Viedeň alebo Praha, ktoré majú takýto transparentný web už dlhšiu dobu.

Aj vláda sa snaží, aby v tomto úsilí nezaostávala. Šéf sekcie digitálnej agendy úradu vicepremiéra pre investície a informatizáciu Radoslav Repa predstavil na spomínanej konferencii vládnu Stratégiu digitálnej transformácie 2030. Tá by pre Slovensko mala vytvoriť víziu modernej digitálnej krajiny. Prvé konkrétne opatrenia týkajúce sa transformácie vzdelávacieho systému, rozvoja digitálnej a dátovej ekonómie, ako aj inovácií vo verejných službách by sa pritom mali prijať v najbližších troch rokoch.

Najčítanejšie témy